Index Paritair Comité 200 2022

 


Laatste aanpassing 24 01 2022 PC 200 1 Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden PC 200 In overeenstemming met het Europese recht bevat deze fiche enkel CAO bepalingen die algemeen verbindend zijn verklaard in de zin van richtlijn 96 71 EG, d w z naar Belgisch arbeidsrecht toe,PC 200 Aanvullend Paritair Comite voor de Bedienden Schaallonen Index 1, 0358 A B C D 0 1 879, 35 1 957, 65 1 985, 34 2 141, 56 1 1 885, 01 1 968, 87 1 985, 34 2 155, 72 2 1Het paritair comit PC 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen uit de industri le sector, de handel, de diensten of de landbouw en die tot geen enkel ander PC behoren Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met ongeveer 50 000 bedrijven en meer dan 480 000 bedienden en kaderledenINDEXPROGNOSE 2022 2023 De indexprognose is opgesteld op basis van de maandelijkse inflatievooruitzichten afkomstig van het Federaal Planbureau PC nr Offici le benaming Verwachte datum volgende loonindexerin g Geraamde omvang en betrokken lonen 100 Aanvullend paritair comit voor de werklieden 1 08 2022 2 enkel op de sectoraleIndex amp Loon Elke maand publiceren we hier een overzicht van de geldende index en de loonaanpassingen per paritair comit Raadpleeg Index amp Loon03 05 2022 In april 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden Daardoor stijgen de lonen in onze sector in nog maar eens in juni 2022 met 2 Het Planbureau voorspelt nu in zijn meest recente prognose opnieuw een overschrijding van de spilindex in oktober Daardoor zouden de lonen in onze sector in december opnieuw met 2 stijgen201 Paritair Comit voor de zelfstandige kleinhandel Wat is er nieuw 02 05 2022 118 03 119 201 202 202 01 302 311 312 314 322 Indexatie van het flexiloon op 1 mai 2022 29 04 2022 Flexi jobs verbod om een flexi job arbeidsovereenkomst als uitzendkracht te combineren met een vaste arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever 21 04 2022 Verhoging van het nationale GGMMIRaadpleeg hier de loonschalen die van toepassing zijn op de bedienden van paritair comit 200 De vermelde bedragen zijn brutolonen Sorteren op Type Geldigheid Van toepassing vanaf Trefwoord NL Van toepassing vanaf cao betreffende de minimumloonschalen op …Aanvullend Paritair Comit voor Bedienden Tools Sectoraal akkoord 2022 PC 200 Sectoraal akkoord 2022 2022 voor de bedienden PC 200 Het sectoraal akkoord voor de bedienden van PC 200 APCB is ondertekend en de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten cao’s zijn ook gepubliceerd DownloadenDerni re adaptation 24 01 2022 CP 200 1 Commission paritaire auxiliaire pour employ s CP 200 Conform ment au droit europ en, cette fiche ne contient que des dispositions issues de conventions collectives de travail CCT d clar es d’application g n rale …PC 200 1 Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden PC 200 In overeenstemming met het Europese recht bevat deze fiche enkel CAO bepalingen die algemeen verbindend zijn verklaard in de zin van richtlijn 96 71 EG, d w z naar Belgisch arbeidsrecht toe, CAO’s117 00 Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en handel Index Vorige lonen x 1, 010404 of basislonen 2022 x 1, 1460 S 118 03 Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen Index Index flexi loon 119 00 Paritair Comit voor de handel in voedingswaren Index Index flexi loon01 01 2022 102 07 Paritair Subcomit voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Andere Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR Andere Verhoging ecocheques tot 200 EUR Index Index kwartaalpremie eindejaarspremie Index Vorige lonen x 1, 01 ADe versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website De meeste functies zullen niet goed werken De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’sBij bedienden onder het Paritair Comit 200 was de stijging van de uitbetaalde brutolonen zelfs 7, 9 Het lagere stijgingspercentage voor de arbeiders zal niet lang meer standhouden In bepaalde sectoren moeten de lonen nog ge ndexeerd worden, in andere volgen nog bijkomende indexeringen Brutoloon steeg opnieuw met 5, 5 tussen 2022 en 2022Het Indexcijfer Afgevlakte index December 2022 111 97 punten Inflatie 5 71 Consumptieprijsindex statbel fgob be De volgende indexaanpassing van 2 voor de scheikunde sector PC 207 en PC 116 komt er als het 4 maandelijkse gemiddelde spilindex de 112, 87 punten overschrijdtIn januari 2022 zullen de 400 000 bedienden van paritair comit nr 200 volgens de jongste raming van SD Worx hun loon met 2, 32 zien toenemen door de jaarlijkse indexaanpassing Dat is aanzienlijk De oorzaak is te vinden in de hoge inflatie Plus de 400 000 employ s devraient voir leur salaire augmenter de 2, 3 en janvier RTL InfoVacatures Comite voor in 1730 Mollem Werk zoeken binnen 199 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in 1730 Mollem Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Comite voor is makkelijkSD Worx is d internationale HR partner voor KMO s, grote organisaties en werkzoekenden Ontdek onze HR oplossingen voor jouw situatie SD Worx est le partenaire RH pour les PME, grandes organisations et demandeurs d’emploi D couvrez nos solutions RH adapt es …AANVULLEND PARITAIR COMITE 1000 BRUSSEL VOOR BEDIENDEN APCB PC 200 APCB AKKOORD 2022 2022 – 18 november 2022 Aangepaste versie op 03 12 2022 in het blauw Op 18 november 2022 werd in het PC 200 het akkoord 2022 2022 voor het APCB getekend evenals de verschillende uitvoerings CAO’sDe index wordt bepaald op basis van 3 elementen Indexkorf Deze korf bevat ongeveer 500 producten en diensten Op basis van de prijzen van deze producten meet men in welke mate de kosten van en voor levensonderhoud de levensduurte stijgt Men herziet elke 2 jaar de producten en diensten in de korfParitair Comit 3140000 Indexatie flexilonen met 2 in 1 2022 vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen …paritair comit 304 informatie indexering van de lonen vanaf juni 2022 created date 5 12 2022 3 16 41 pmPC 209 00 Paritair Comit voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Indexatie vorige lonen x 1, 0169 De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de re le lonen Nieuwe cao loonsverhoging 1, 1 van de effectieve lonen en van de niet in procent uitgedrukte ploegen en productiepremiesLe Comit social et conomique ayant vot la majorit des membres titulaires lus, au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022 dont le proc s verbal est annex au pr sent accord, repr sent par Monsieur Madame en vertu du mandat re u cet effet au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022paritair comit 304 informatie indexering van de lonen vanaf juni 2022 created date 5 12 2022 3 16 41 pmVacatures Comite voor in 1730 Mollem Werk zoeken binnen 199 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in 1730 Mollem Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Comite voor is makkelijkLe Comit social et conomique ayant vot la majorit des membres titulaires lus, au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022 dont le proc s verbal est annex au pr sent accord, repr sent par Monsieur Madame en vertu du mandat re u cet effet au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022La Alcald a de Managua en sesi n ordinaria n mero 22, present el informe de construcci n y mejoramiento de unidades de salud y centros escolares Pablo Arge al Quintero, director general de desarrollo humano de la Alcald a de Managua, realiz la presentaci n en la que detall en qu consisten las mejoras y costos del programa deFaire avancer la justice sociale, promouvoir le travail d cent L OIT est une institution sp cialis e des Nations UniesParitair Comit 200 het aanvullend Paritair Comit voor de bedienden heeft op 1 januari 2022 een indexering van 3, 58 toegepast Paritair Comit 302 het Paritair Comit voor het hotelbedrijf heeft op 1 januari 2022 een indexering van 3, 219 toegepastDe versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website De meeste functies zullen niet goed werken De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’sOp deze pagina bundelen we de belangrijkste barema s en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comit s 329 01 en 329 03 Aan de hand van die loonschalen heb je een houvast om medewerkers in een bepaalde functie een fair loon toe te kennenIndex januari 2022 PC 200 wo 29 december 2022 Door Erik Van den Eynde Loonsaanpassing bedienden paritair comit 200 Pro Pay informeert de leden van A12 Business Club over een indexatie van de lonen in paritair comit 200 PC 200Inkomensongelijkheid Gini index Inkomensongelijkheid S80 S20 Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting Geluidsoverlast Uitstoot van stikstofoxiden Blootstelling aan fijn stof Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materialenverbruik Gevaarlijk afval Gerecycleerd afval Gemeentelijk afval KlimaatactieBouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen 2022 Aanbevelingen voor collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie De bouwvakantie is een periode van drie weken in het hoogseizoen waarin de meeste bedrijven en bouwbedrijven gesloten zullen zijnBedienden PC 200 De bedienden van transportbedrijven vallen onder de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comit voor Bedienden APCB nr 200 Sinds 1 januari 2006 worden de salarissen jaarlijks op 1 januari ge ndexeerd 1Financements exceptionnels 2022 conf rences et colloques Finalit Les colloques et conf rences sont des actions d’information collectives portant sur un ou des th mes identifi s animation globale, petite enfance, gestion associative, d veloppement social local dispens es par des intervenants externesBelgium’s annual inflation rate stood at 8 31 percent in April of 2022 , unchanged from March and the highest since March 1983 Prices advanced faster for food and non alcoholic beverages 5 31 percent vs 4 82 percent in March , recreation amp culture 3 56 vs 2 57 percent and miscellaneous goods amp services 4 37 percent vs 3 73 percent On the other hand, prices slowed for housingOp 1 januari 2018 zal de indexaanpassing van de lonen in PC 200 1, 83 bedragen wat betekent dat de effectief betaalde lonen, de minimumlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen in dit paritair comit met 1, 83 zullen worden verhoogdHet nummer van uw paritair comit en uw functieclassificatie vindt u terug op uw loonfiche of kunt u opvragen bij de personeelsdienst Voor de ge ndexeerde bedragen neemt u contact op met de dienst Loonbarema s van de Federale Overheidsdienst FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegLonen arbeiders PsC 149 01 De lonen van de arbeiders worden geregeld conform de cao’s die afgesloten werden in het Paritair Subcomit voor de Elektriciens PSC 149 01 Naast de beroepsclassificatie en de loonvorming heeft u de bepaling van de minimum uurlonen en het barema dat rekening houdt met de anci nniteit Bovendien zijn er een aantal specifieke …paritair comit 304 informatie indexering van de lonen vanaf juni 2022 created date 5 12 2022 3 16 41 pmWel, de nieuwsbrief van PC201 wordt maandelijks naar jou verzonden De laatste weetjes over het werken onder paritair comit 201 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In Met n muisklik ben je up to date over alles wat jouw job aangaat Wat zijn de voordelen Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte1 Approbation du PV du comit d’entreprise du 31 mars 2022 • Signaler qu’une paire de chaussures par an n’est pas assez il faut pr ciser dans le PV que nous parlons du personnel de conduite • Il y a encore une partie dans le PV o l’on parle d’un membre mais on ne sait pas si c’est de la direction ou des ORcompter du prochain renouvellement g n ral des instances en d cembre 2022 , en application des dispositions issues de la loi n 2019 828 du 6 ao t 2019 de transformation de la fonction publique, les Comit s Techniques CT et les Comit s d’Hygi ne de S curit et des Conditions de Travail CHSCT seront remplac s par le ComitPC’s tewerk m n PC 200 Bedrijven met een RSZ prefix 083 stellen bovendien het gros van de arbeiders tewerk in de sector van de internationale handel vervoer en logistiek, die meestal onder PC 140 03 vallen De sector ressorteert onder het Paritair Comit 226, dat bevoegd is voor de werknemers dieRegist Enregistr 25 01 2022 W 169687 CO 207 Minimumbarema Bar me minimum CAO van 2 d cember 2022 gesloten in het CCTdu 2 d cembre 2022 conclue au sein de la Paritair Comit voor de bedienden de Commission Paritaire pour employ s de scheikundige nijverheid betreffende het l industrie chimique relative au bar me minimumbarema minimum2 1 Qu’est ce qu’un comit technique 2 2 Qu’est ce qu’une commission administrative paritaire 7 1 Textes de r f rence 2 3 Qu’est ce qu’une commission consultative paritaire 2 4 Qu’est ce qu’un comit d hygi ne, de s curit et des conditions de travail CHSCTvan het Paritair Subcomit voor de elektriciens installatie en distributei koninkijkl besluit van 13 maart 1985 Belgisch Staatsblad van 16 april 1985 Art 2 Alle collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comit voor de sectoren die aan de metaal , machine en elektrische bouw verwant zijn enPC 111 01 en 111 02 Industri le en ambachtelijke metaalbewerking Indexatie vorige lonen x 1, 0195 De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de re le lonen CAO onderhandelingen verhoging met 1, 1 Ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen en productiepremies Deze CAO verhoging is niet van toepassing op de re le lonenVacatures Comite voor in 1730 Mollem Werk zoeken binnen 199 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in 1730 Mollem Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Comite voor is makkelijkLes commissions consultatives paritaires CCP sont consult es pour les questions d ordre individuel concernant les personnels contractuels questions relatives aux licenciements intervenant l expiration de la p riode d essai, aux sanctions disciplinaires autres que l avertissement et le bl me, etc330 04 Nieuwe beroepsclassificatie voor nieuwe loonschalen De sociale partners van het Paritair comit voor de gezondheidsinrichtingen en diensten hebben samengewerkt met het Instituut voor functieclassificatie IF IC om een nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe loonvoorwaarden in deze sector in te voerenBereken je nettoloon Je loon is de financi le vergoeding die je ontvangt van je werkgever in ruil voor je geleverde prestaties Op je loonbriefje staat echter altijd een bruto en een nettoloon Het brutoloon is je loon zonder enige aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid Bovenop je brutoloon betaalt je werkgever ook nog de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en …Index van 1 januari ook voor wie begint op 2 januari Stel, u tekent in december een contract van een nieuwe werknemer dat pas de volgende maand zal ingaan Wanneer de lonen in uw paritair comit ge ndexeerd worden op 1 januari, geldt dat dan ook al voor die nieuweNationaal Akkoord 2022 2022 voor bedienden PC207 CAOgesloten op 16 november 2022 in het Paritair Comit voor de bedienden van de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2022 2022 CCTconclue le 16 novembre 2022 au sein de la Commission Paritaire pour employ s de l industrie chimique relative l Accord National 2022 20224 avril 2022 INFO COVID 19, num ro 14, avril 2022 Application de l arr t minist riel 2022 030 consolidation des mesures relatives aux ressources humaines du r seau de la …COMIT PARITAIRE DU CAMIONNAGE DE LA R GION DE MONTR AL is a business registered with Gouvernement du Qu bec, Registraire des entreprises The business address is 200 4837 Rue Boyer, Montr al, Quebec H2J 3E6 The incorporation date is 1947 03 01De meest gebruikte barema s in de jeugdsector zijn die van Paritair Comit 329 01 Hier vind je de brutomaandlonen van die barema s ge ndexeerd op 1 januari 2013PC 209 Loopbaanverlof 1 januari 2016 Printen Vanaf 2016 hebben bedienden die de leeftijd van 50 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar op voorwaarde dat ze over een anci nniteit van 6 maanden beschikken in de onderneming Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling10 mei 2022 De BBTK is de vakbond voor bedienden, technici, kaderleden en arbeiders tewerkgesteld in de sector media en de drukkerijen Bekijk meer idee n over bediende, iphone hacks, gezonde boodschappenLe Comit social et conomique ayant vot la majorit des membres titulaires lus, au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022 dont le proc s verbal est annex au pr sent accord, repr sent par Monsieur Madame en vertu du mandat re u cet effet au cours de la r union du Vendredi 15 Avril 2022
192 | 121 | 194 | 50 | 15